RESÜSİST 2018 Diyarbakır
Acil Sağlık Hizmetlerinde Resüsitasyon Sempozyumu

Davet Yazısı

Değerli Meslektaşlarımız;

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türkiye Acil Tıp Derneği, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliği ile 27-28 Ekim 2018 tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenecek olan” Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Resüsitasyon Sempozyumu” ve “Olağandışı Durumlarda Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu” na sizleri davet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

Günümüzde yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler sağlık çalışanlarının eğitiminde ve mesleki gelişimlerini sürdürmede doğru stratejilerin multidisipliner bir anlayışla uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla çalışma hayatında iş birliği yapan paydaş kurumların bütüncül bir anlayış ve işbirliği içerisinde gerçekleştireceği bu bilimsel şölenin ülkemiz sağlık sistemine önemli katkılarda bulanacağına inanıyoruz.

Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek olan sempozyumlarda; farklı kültür ve coğrafyalardan harmanlanan bilgi ve deneyimlerinin paylaşılarak ülkemizde Acil Sağlık Sisteminin gelişimine katkıda bulunmayı, yaşadığımız sorunlara karşı da ortak aklı hakim kılmayı hedefliyoruz.

Zengin bilimsel programın yanı sıra, Kalesi ve Hevsel Bahçeleri ile Unesco 2015 Dünya Kültürü Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır’ın tarihi dokusu ve doğal güzellikleri de sizleri bekliyor.

Bilginin medeniyet ve hoşgörüyle buluştuğu yerde görüşmek dileğiyle…

Prof. Dr. Ersin Aksay

Türkiye Acil Tıp Derneği Y.K. Başkanı        

                                                                

Selçuk Evren

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Y.K. Başkanı

 

Zengin bir bilimsel içeriğe sahip olan bu sempozyumun, Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedikler başta olmak üzere acil sağlık hizmetlerinde görev alan sağlık çalışanlarını bir araya getireceğini; katılımcıların bilgilerini güncelleyerek ve yükselterek, kurtarılmayı bekleyen hayatlar adına önemli bir kazanım olacağını düşünüyoruz. “RESÜSİST- Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Resüsitasyon Sempozyumu” ile acil sağlık hizmetlerinde standart bilgi, uygulama ve yaklaşımların oluşmasına katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

ACİL TIP TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

ATT DER İzmir merkezli bir sivil toplum kuruluşudur ve 2006 yılında kurulmuştur. ATT DER’İN temel misyonu, ulusal ve uluslararası platformda acil sağlık sistemine katkıda bulunabilmek, bunun için gereken kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek ve sürdürmektir. ATT DER, Türkiye’nin dünya acil sağlık sistemine çok önemli katkılarda bulunabileceğine inanır. AT DER’İN amacı; bilgi ve teknoloji çağının yaşandığı 21.yüzyılda Dünya’da ve Türkiye’de acil sağlık alanında gerçekleştirilen yeni fikir, proje ve teknolojilerin analiz ve tahlillerinin yapılarak hayata geçirilmesini sağlamaktır.

TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ

Türkiye’de, Acil Tıp Sistemi içinde yer alan konularda – acil tıp uzmanlığı, acil servisler, hastane öncesi acil yardım, ilkyardım, afet organizasyonu – projeler üretmek ve bu sistemin gelişmesine destek sağlamaktadır.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, topluma ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmayı ve insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunmayı hedeflemektedir.

DİCLE ACİL TIP

Acil servise müracaat eden hastaların uluslar arası standartlarda tanı ve tedavilerini yapmak, hastaların acil serviste kalma sürelerini azaltmak, tıp fakültesi öğrencileri, asistan ve yardımcı personelinin eğitimlerini planlamak, eğitim ve bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğinin geliştirilmesini sağlamaktır. 

AFAD

Sadece ulusal çapta değil uluslararası anlamda da birçok başarılı operasyona imza atan Başkanlığımız, dünyanın en uzak coğrafyalarında dahi yaşanan afet ve acil durumlara kayıtsız kalmamış, kaliteli, profesyonel ve alanında uzman personeli, teknolojik ekipmanı ile Haiti’den Japonya’ya, Şili’den Myanmar’a kadar yardım elini uzatmış; Libya, Tunus, Mısır ve Suriye yaşanan toplumsal olaylarda dünyanın takdirini kazanan tahliye ve insani yardım operasyonlarını başarıyla gerçekleştirmiştir.